Hoe durft men!

door: Koos Dirkse

Een groot deel van bestuurders en leidinggevenden, die werken in organisaties, die voor een groot deel door de belastingbetalers op de been worden gehouden, misbruiken hun macht om hun zakken te vullen met topsalarissen, bonussen en ontslagpremies. Te denken valt hierbij aan banken, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstellingen (zowel nationaal als internationaal).

Deze acties vallen mijns inziens onder machtsmisbruik, corruptie en pure diefstal. Als er dan gevraagd wordt om het jaarsalaris van ziekenhuisbestuurders te reduceren tot een ministersalaris van 15.000 euro per maand, wordt er felle tegenstand geboden, want voor dat geld krijg je geen goede bestuurders!

Of men die nu wel heeft! Als men bekijkt wat er nu binnen de ziekenhuiswereld gebeurt: een groot deel van de ziekenhuizen staat op omvallen. Ze gaan failliet, worden gesloten, moeten fuseren of worden overgenomen door een commercieel bedrijf, die wel kans ziet om winst te gaan draaien. Hoe durft men deze woorden in de mond te nemen!

Banken, hetzelfde verhaal. Zalm, die zijn salaris wilde verhogen met 20%, omdat hij daar recht op heeft! Dit terwijl de overheid met het geld van de belastingbetaler de bank heeft moeten overnemen om deze van de ondergang te redden. Duizenden werknemers zijn door de bank ontslagen.

De voorzitter van de ING-bank vindt dat hij achteruit gaat met zijn honorarium en wil er meer bij. Je praat hier over een bank, die duizenden mensen moet ontslaan en waar de overheid heeft moeten ingrijpen met miljarden euro’s aan belastinggeld! En de man vindt zijn jaarsalaris van 1,6 miljoen euro, ofwel ruim 130.000 euro per maand te weinig! Deze figuren worden door hun netwerk in het zadel geholpen en presteren vaak vele malen minder, dan mensen, die nu de toegang worden ontzegd. Blijken ze niet te voldoen, dan gaan ze met een flinke bonus naar een andere topfunctie!

Zorgverzekeraars halen een groot deel van hun omzet uit de (verplichte) basispremie. Zij maken uit wat de verzekerde wel of niet vergoed krijgt en welke ziekenhuizen wel of niet mogen worden bezocht. Als je contracten sluit met ziekenhuizen en jij bepaalt wat die ziekenhuizen mogen rekenen en je bepaalt dan ook nog eens naar welk ziekenhuis een verzekerde mag gaan, dan geldt alleen de marktwerking voor de winst van jouw organisatie, de zorgverzekeraar.

Ook binnen deze door de overheid gesponsorde sector worden honoraria genoten tussen de vier en acht ton per jaar! Komt de verzekeraar niet met de premie uit, dan wordt de premie het jaar daarop gewoon verhoogd. De overheid werkt hier trouw aan mee en zal dit niet veranderen! Waarom zou een minister dit ook doen. Na een ministersperiode moet men tenslotte toch kunnen doorstromen naar een nieuwe topfunctie, die goed wordt betaald en dat zou een zorgverzekeraar kunnen zijn. Het beste is dan ook om de zorgverzekeraars te vriend te houden! Als je beleid hierop wordt afgestemd, valt dit dan wel of niet onder corruptie…

Een VVD-senator, die bij een van zijn toezichthoudende functie volledig heeft gefaald, moest naast het neerleggen van zijn functie ook de Eerste Kamer verlaten. De ‘gewone’ man kan dan naar het UWV, krijgt mogelijke een rechtszaak aan zijn broek en kan, in het uiterste geval, zijn huis verkopen. Nee, de ex-senator kreeg een nieuwe functie toebedeeld: een tijdelijk burgemeesterschap! Terwijl een ‘gewone’ baan voor een welwillende werkeloze onbereikbaar blijft!

Bestuurders van grote organisaties, gesponsord door de overheid met belastinggeld van de burger, die een matig tot slecht beleid voeren en vinden dat ze recht hebben op topsalarissen zijn het gevoel met de werkelijkheid volledig verloren.

Volkswagen heeft in 2016 te kampen gehad met miljardenclaims in verband met sjoemelsoftware bij dieselmotoren. Door dit milieuschandaal is het bedrijf in moeilijkheden gekomen. De affaire gaat het bedrijf naar verwachting tientallen miljarden euro’s kosten. Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van Martin Winterkorn. Deze CEO moest opstappen. Een ‘normale’ werknemer kan naar de bijstand en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. De heer Winterkorn ontvangt nu een pensioen van 3.100 euro per dag. Daarnaast zou hij de rest van zijn leven de beschikking houden over een dienstauto!

In mijn beleving is dit puur crimineel gedrag. Ik vraag me ook sterk af wat erger is: iemand die een (kleine) diefstal pleegt of dit soort figuren, die macht en vriendjes hebben en op het randje van de wet hun zakken vullen met geld van de burger.

Schaamteloos!

 

Advertenties

laatste nieuws uit de zorg

%d bloggers liken dit: