Is dit nu marktwerking?

door: Koos Dirkse

Op dinsdagavond 9 februari jl. werd ik gebeld door mijn energieleverancier Eneco, dat per 1 februari jl. mijn contract is opgezegd. Het verbaasde mij, want hieromtrent had ik geen enkele actie ondernomen. Bovendien liep mijn contract met Eneco nog tot halverwege 2017! De man aan de lijn vertelde mij dat ik ben overgestapt naar Total Gas & Power Nederland B.V. (Totalgp).


Ik heb de volgende ochtend dat bedrijf gebeld, maar de opzegging en de overstap was geregeld via het Nederlands Inkoop Collectief (NIC). Dus ik moest daar maar verder informeren. Nieuwsgierig als ik was vroeg ik hem naar hun ‘goedkopere’ tarieven. Die tarieven logen er niet om, het zou mij tientallen euro’s per maand schelen!
Vervolgens het NIC gebeld met de vraag hoe zij zonder mijn toestemming dit hebben kunnen regelen. De dame aan de lijn vertelde mij, dat ik stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat zij daarom bedrijven benaderen voor collectieve contracten, waarbij de energiekosten beduidend lager zullen zijn. In augustus 2015 ben ik door NIC gebeld, dat zij offertes zullen sturen, als NIC een goede collectieve deal bereikt heeft met een energieleverancier. Zij hebben hiervan een bandje opgenomen. Deze offerte hebben zij mij in november 2015 per post gestuurd. Ik heb echter niets ontvangen, anders had ik wel gereageerd! Men heeft 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Reageert men niet, dan stap je gewoon over. Dus bij ziekte of verblijf in het buitenland, ben je de klos.
Ik meldde de tarieven die Totalgp mij had doorgegeven en dat dit wel heel veel scheelde met Eneco. Zij gaf aan, dat dit ‘netto-tarieven’ waren en dat er nog een opslag en belastingen overheen kwamen en gaf mij de juiste tarieven door. Nu bleek, dat ik bijna 20 euro per maand duurder uit was dan bij Eneco. Bovendien moet ik mijn TOON nog terugbetalen, dat op 5 euro per maand komt.
Ik meldde, dat ik weer terug wilde naar Eneco, omdat mij dat in die drie jaar looptijd honderden euro’s zou schelen, waarop de dame reageerde, dat ik dan wel een boete krijg van Totalgp en dat bedraagt 15% van het nog te factureren bedrag.
Eneco gebeld of zij hieraan iets kunnen doen. Eneco gaf aan, dat ik contractbreuk heb gepleegd en dat ik, mocht ik bij Totalgp blijven, een boete krijg en een rekening van de TOON. Lekker, tussen de wal en het schip! Eneco wilde mij tegemoet komen. Ik kreeg korting, een eenmalig bedrag en zij zijn bereid om de boete van Totalgp tot een bedrag van € 250 te betalen. Mocht de boete aanduidend hoger liggen, dan moet ik opnieuw contact opnemen voor de mogelijkheden. De offerte heb ik inmiddels ontvangen.
Op advies van Totalgp gebeld met NIC met de vraag of zij bereid zijn de boete van Totalgp te betalen. Dit deden zij niet. Ze zijn wel bereid om de boete van Eneco tot 250 euro te betalen, want ze wilden wel dat ik bij Totalgp zou blijven, want daar krijgen ze premie van.
Contact opgenomen met Totalgp met de vraag hoe hoog de boete zou worden. Inmiddels had ik de eerste voorschotnota al ontvangen. De boete zou 293 euro bedragen. Ik gaf aan dat ik niet van plan was om die 43 euro (rest betaalt Eneco) zelf te betalen. Zij zouden dit intern bespreken.
Omdat ik niets meer vernam heb ik vanochtend (17 februari) zelf maar gebeld. Ik kreeg in eerste instantie te horen, dat ik dit maar met het NIC moest regelen. Dit weigerde ik. De dame zou mij terugbellen. Dit deed ze ook met de mededeling dat de boete lager was dan aanvankelijk was doorgegeven: 291 euro ipv 293 euro! Ik moest nu maar aangeven of ik nog terugwilde naar Eneco. Ik vroeg: wat denkt u als het je drie jaar lang 20 euro per maand scheelt!
Dit geintje heeft mij inmiddels 7 uur gekost, buiten alle gesprekskosten! Hoe dan ook, het kost mij geld. Er zijn meer bedrijven als NIC, zoals ‘Alles in 1’, maar die sturen je een offerte. Als je niet reageert, dan vervalt de offerte. Heb je driemaal niet gereageerd of de offerte afgewezen, dan vervalt het contract. Bij NIC is het andersom: reageer je niet, dan geef je toestemming.
Bij ieder gesprek van de vele telefonische benaderingen van organisaties word je gewezen op het ‘Niet Bellen Register’, dat je aan het eind van het gesprek kunt inspreken. Hoewel ik dit vele malen heb gedaan en E-mails gestuurd, een paar keer per week is het weer raak. Het werkt gewoon niet!
Is dit nu wat de regering bedoelt met marktwerking? De burger veel tijd laten verspillen en enorm op kosten jaagt! Het moet in Den Haag eens doordringen, dat energie, zorg en openbaar vervoer niet geschikt is voor marktwerking. Als de politiek denkt ‘ondernemertje’ te kunnen spelen, moeten ze dat op andere vlakken doen!
Terwijl ik de laatste hand legde aan dit verhaal werd er aan de deur gebeld, de Nuon. Of ik interesse had om over te stappen. Het zou mij veel geld schelen…..

Advertenties

laatste nieuws uit de zorg

%d bloggers liken dit: